Archive for Klimatrelaterad

Vad är Terra preta?

Terra preta betyder svart jord på portugisiska

Historia
Uttrycket refererar till speciella jordar med högt humus- och näringsinnehåll i Amazonas. Regnskogsjord är vanligen väldigt näringsfattig med låg humushalt på grund av den snabba nedbrytningen i värmen och fukten. På vissa platser har ursprungsbefolkningen bränt skog under låg värmeutveckling för att frilägga odlingsyta. De har dessutom tillsatt ben, gödsel, bitar av lerkärl, växt- och fiskrester ända ner till 2 meters djup. Blandningen av porösa organiska material har skapat ett gynnsamt habitat för mikroorganismer och minskat den annars så läckageutsatta jorden. Det gav en fantastisk odlingsjord mellan år 450 f.Kr. till 950 , men jordarnas rika humusinnehåll finns kvar ända fram till i dag.

Biochar
Den långsamma nedbrytningen och bromsningen av näringsläckage gör att många har börjat förespråkar användningen av kol  som ett jordförbättringsmedel. Det kan vara ett effektivt sätt att binda ner kol från atmosfären ner i jorden och därmed mildra den globala uppvärmningen. På engelska kallas det biochar och kan framställas av till exempel trä, gödsel eller organiska restprodukter.

Tillverkningsprocess
Biomassan hettas upp i en syrefri miljö och bildar stabila och svårnedbrytbara aromatiska kolstrukturer. Processen binder ca 20 % mer kol än vad som går åt till att driva den. Näringsinnehållet i kolet varierar beroende på vad som förkolnas och under vilken temperatur. All kol har ett lågt kväveinnehåll eftersom kvävet förgasas vid förbränning. Det kan kompenseras genom att odlaren låter kolet absorbera urin under ca 1 vecka innan nedbrukningen i jorden. Naturligvis kan det även göras i hemmet för att förbättra krukväxternas Man har sett en positiv effekt vid nedbrukning av kol på framför allt näringsfattiga och på andra sätt förstörda jordar. jordförhållande.

Egna erfarenheter
I Blankaholm där jag har anlagt en permakulturinspirerad trädgård finns en mycket hög procent träkol i jorden. Det beror på att en såg har funnits på platsen sedan 1888 fram till 1979. Kol har troligen tillverkats på platsen för att driva olika processer och mycket verkar ha hamnat i jorden. När jag anlade trädgården fick jag ett lass jord från en närliggande bondgård, som visade sig vara tung och svårarbetad lera. Därefter schaktades jord från en yta precis i närheten av den gamla sågen och den var full med kol. Händer och knän blev helt svarta när jag jobbade med den. Det ska bli spännande att se resultatet på växtligheten då vissa bäddar är uppbyggda av lerjord och den andra biochar jord. Jag håller er uppdaterade när resultatet kommer nästa vår och sommar.

Uppdaterat 2009-09-13: Läs mer hos dn.se.

Svart kolrik jord och grå lerhaltig jord med samodling av grönsaker

Svart kolrik jord och grå lerhaltig jord med samodling av grönsaker

Annonser

Comments (2) »

Höstens kurser (2009)

Certifikatkurs i permakulturdesign i Skåne

-Vill du lära dig att designa en boplats, liten som stor, med ätliga växter och efter naturliga principer?Permaculture
-Vill du veta mer om uthålliga organisationsmodeller och energieffektivt byggande?
-Vill du lära dig om smarta odlingssystem som kräver mindre energiåtgång genom noggrann design?
Då är detta något för dig!
Kursen kommer att genomföras under tre tillfällen, september och oktober 2009 samt februari 2010 i Skåne. Hör av dig för att ta del av kursprogrammet. Datumen är fastlagda men teman kan ev. komma att byta plats. Certifikatgivare på kursen är Lennart Pranter. Kursavgift på 5000 kr, 4000kr för studerande och arbetsinkomstlösa. Anmäl dig snarast till till esbjorn.wandt@gmail.com och/eller kicki@fria.nu Mer information: Kicki tel 046-14 06 67, 0451-910 14 eller Esbjörn tel 046-20 01 09, 0734-44 80 28

Välkomna! Läs hela inlägget här »

Leave a comment »