Posts tagged fruktträd

När är bästa tiden att beskära fruktträd?

oktober-januari-003Förr beskars ofta fruktträd på vintern. Det berodde troligen på att trädgårdsmästare inte var så upptagna då som under växtsäsongen. Träden har en makalös förmåga att låta barken växa över snittytor och på så sätt hindra att olika sjukdomar kan angripa dem. Den här förmågan kan bara användas om trädet är i aktiv tillväxt, vilket inte är fallet under vintervilan. Nu råds de som beskär sina träd att göra det under ”JAS” månaderna, det vill säga juli, augusti, september. Orsaken är att trädens  savproduktion minskar efter fruktsättningen när trädet börjar förbereda sig för vintervilan. De oskyddade ytorna som uppstår vid beskärning utsöndrar då inte så mycket sockerrik lösning som om ingreppet skulle skett på våren. Många patogena svampar trivs som bäst på sockerrika snittytor och kan försvaga hela trädet om de får några år på sig att spridas. Av de vanligaste fruktträden i Sverige är körsbär och plommon de känsligaste för sjukdomar efter beskärning vid en olämplig tidpunkt.

Om det finns en önskan att begränsa trädets vegetativa tillväxt i form av det som kallas vattenskott, kan beskärningen ske sommartid. Äppelträd är mindre känsliga än många andra fruktträd vad gäller beskärningstidpunkt. Ofta är det bra att begränsa sig till att avlägsna 1/3 av vattenskotten för att trädet inte ska reagera mot beskärningen.

Comments (1) »