Posts tagged Ginkgo biloba

Varför tappar Ginkgoträdet alla blad på vinter, trots att den står inomhus?

Ginkgo Biloba är ett lövfällande träd som behöver en viloperiod vintertid.  När antal ljustimmar är begränsat och nätterna långa drar trädet ner näringsämnen från bladen till rot och stam. Bladen blir gula och faller så småningom av. Det bästa är att trädet för stå på en sval plats med mycket ljus. Den ska vattnas mycket sparsamt då den inte har kvar bladens klyvöppningar att avdunsta vatten  genom under dess viloperiod. Till våren, då dagarna blir längre, kommer nya blad. ginkgoblad

Leave a comment »