Posts tagged Insekter

Gynna de insektsätande fåglarna i trädgården

Rödhake, foto: Lars-Åke Janzon, Naturhistoriska riksmuseet.

Många fåglar äter insekter som huvudsaklig föda vilket kan vara till stor hjälp för oss som inte använder kemisk bekämpning när vi odlar.  Dessutom ger deras sång en känsla av att vara mitt i naturen trots att trädgården ligger långt från skog och äng. För att få fåglar att stanna, återvända eller hitta din odlingsplats kan de behöva matas vintertid och förses med en lämplig boplats. De arter som trivs hos dig varierar beroende på var i landet du bor, men du har möjlighet att skapa förutsättningar som ökar sannolikheten att de mest hotade eller de du gillar bäst ska slå sig ner. Utformningen av holkens dimensioner, ingångshålets diameter och utseende är avgörande.  Tabellen med data från Falkenbergs Ornitologiska Förening ger en bra vägledning.

Tabell över fåglar som åtminstone periodvis är insektsätare och dessutom gärna häckar i trädgårdar eller parker. Här visas även utformningen av holken, öppningen och höjd över marken för att locka favoritgästerna att slå sig ner.
Fågelart Storlek: bredd x djup x höjd (mm) Öppningens diameter el. höjd & bredd (mm) Höjd över mark (m)
Blåmes 100 x 100 x 150 28 1,5 – 2
Entita 100 x 100 x 150 28 0,5 – 2
Flugsnappare, grå 150 x 100 x 100 40 x 100 1,5 – 5
Flugsnappare, svartvit 130 x 130 x 200 30 1,5 – 5
Gärdsmyg 80 x 80 x 80 30 x 80 0,5 – 2
Gråsparv 130 x 130 x 250 35 2,0 – 5
Gröngöling 180 x 180 x 450 60 4,0 – 5
Pilfink 130 x 130 x 200 30 2,0 – 5
Rödhake 100 x 100 x 150 50 x 100 0,5- 2
Rödstjärt 130 x 130 x 200 50 x 130 1,5 – 3
Större hackspett 140 x 140 x 400 50 3,0 – 5
Talgoxe 130 x 130 x 250 30 1,5 – 2
Tornsvala 130 x 600 x 100 30 x 60 högt under tak
Trädkrypare 150 x 125 x 350 30 x 100 1,0 – 3

Varför behöver fåglarna holkar att bo i?

Lite annorlunda att återanvända en gammal känga som en fågelholk!

Innan människorna började med intensiv skogsodling och avverkning fanns god tillgång på gamla och halvmurkna stammar. Där trivdes bland annat många insekter och fåglar. Det var lätt för fåglarna att göra hål i stammarna och vissa blev ihåliga av insektsangreppen. Eftersom det endast är ett fåtal gammelskogar som skyddas i nuläget behöver fåglarna hjälp för att inte riskera att dö ut. En holk är som ett artificiellt hål i en stam och kan ha många olika former, bara regnet inte kommer in.  Det är viktigt att holken inte utsätts för direkt solljus eller stark blåst. Trä är oftast det bästa materialet eftersom det isolerar både mot kyla och värme.  De flest unga fåglar gynnas dessutom av att ha skyddande snår direkt i anslutning för att vila mellan de första flygturerna. Tänk på att holkar som monteras på en vägg eller i ett träd ska sitta så att inte katter, ekorrar eller rovfåglar kommer åt den. Se därför även till att inga större grenar hänger över boet.

Fågelholken drar ofta till sig löss och parasiter som övervintrar i nästet. Detta kan irritera ungfåglarna och göra dem sjuka under nästa års häckning. Därför bör man tömma holken runt oktober när de garanterat är utflugna. Det fungerar bra att använda kokande vatten till att döda eventuella parasiter. Använd aldrig kemiska insektsmedel i fågelholken då det oftast är skadligt för fåglarna

Vintermatning

För att få just de insektsätande fåglarna att stanna kvar i trädgården även under vintern kan det vara en bra idé att mata dem. Det gör att de snabbt hittar häckningsplatser i området på våren och hjälper dig med att minska skadorna på grönsaker och frukter. Den här gruppen med fåglar gillar fett och för den som inte vill köpa produkter som kommer från andra djur går kokosfett lika bra. Dessutom gillar mesar jordnötter i nätkasse. Mesar och titor har lätt för att äta hängande medan andra, som till exempel rödhakar, behöver en plan yta för att sitta bekvämt. Har du svårt att skilja på fåglarna som besöker din trädgård? Titta in på fågelskolan så kanske det blir lättare.

Vatten

Många människor matar fåglar men betydligt färre förser dem kontinuerligt med rent vatten. Fåglar är i behov av rent vatten för att dricka och bada. Daglig tillgång på vatten är speciellt viktigt under vintern när den naturliga tillgången är frusen och under perioder av torka på sommaren.

Annonser

Comments (2) »

Hur vet jag att det är trips på mina inomhusväxter och hur blir jag av med dem?

Identifiering
TripsskadorTrips kan vara svåra att se eftersom de är så små som 1-2 mm långa och svarta. Titta noggrant om det finns vita fläckar på bladen. Trips suger ut näringen ur cellen som fylls av luft efteråt. Insekten efterlämnar även svart spillning som ytterligare bevis på deras närvaro. Skadorna på blommor och frukter gör ibland att de får omfattande deformationer. De har en livscykel på 15-40 dagar beroende på temperaturen.

Åtgärder
Besprutning: Det finns många fördelar med att använda biologisk bekämpning på ätliga inomhusväxter där den främsta naturligtvis är att vi inte utsätter oss för gifter. Vissa växter har ett växtsätt som gör det svårt att effektivt komma åt alla ytor genom att spreja och torka av bladen med såpavatten som bekämpningsstrategi.

Skapa ekosystem: I naturen förekommer en stor variation av arter som kan förflytta sig till lämpliga miljöer genom vinden eller genom att fastna i pälsen på ett djur. Inomhus kommer vanligen skadedjuren från inköpta växter. Genom att köpa in även nyttodjur är det möjligt att skapa ett ekosystem på fönsterbrädan.

Amblyseius cucumeris

Amblyseius cucumeris

Jag har för första gången köpt in rovkvalstret Amblyseius cucumeris. Trots att de är så små att ögat har problem att uppfatta dem, anar jag små ljusa varelser som snabbt förflyttar sig på mina inomhusväxter. Det är ganska exakt två veckor sedan de flyttade in och än så länge verkar de må bra. A. cucumeris fäster sina vita ägg i små hår längs nerverna på undersidan av bladen. Under sitt 40 dagars liv lever kvalstret på tripsägg och larver.  För att utvecklas optimalt behövs 60-70% luftfuktighet under äggets utveckling och  normal rumstemperatur. Luftfuktigheten inomhus är ca 30-60% med den lägre nivån under vintern. För att hålla igång ekosystemet skapas en kvalsterbarnkammare i en burk med lock. Lägg i blad med trips och kvalster samt en kork med vatten eller ett fuktat toapapper i botten. Om burken står nära växterna kan locket lämnas lite öppet med ett blad som utgör passage upp till växten. Effekten av kvalstren märks inte förrän efter tre veckor eftersom kvalster lever på tripsägg och larver.

Boning för vildbinDet finns även andra små varelser som gladeligen håller tripspopulationen nere. Dessa är till exempel näbbskinnbaggar och faktiskt även  nyckelpigor. Se till att skapa övervintringsplatser i trädgården eller på lägenhetens bakgård till våra små medhjälpare. Den här bilden togs i FOBOs trädgård i Eksjö och visar hur en enkel konstruktion kan hålla åtminstonde delar av ekosystemet levande.

Leave a comment »