Posts tagged minska bevattning

Smakernas trädgård

Trädgården ligger vid en turistanläggning i Blankaholms gästhamn som satsar på hållbart turistande där en mångfald av naturaktiviteter erbjuds. Den har skapats precis i anslutning till sex stugor som hyrs ut till besökare. Eftersom stugorna har självhushåll behövdes en ekologisk trädgård där en variation av primörer kunde skördas från maj till oktober. Arbetet påbörjades 2008 och det var i början svårt att föreställa sig att detta någonsin skulle bli den prunkande oas som målet var.Smakernas trädgård 2008 Platsen är nu fylld av en stor variation av de olika säsongernas grödor med en lekdel för barn och en grillplats för stora som små som ringas in av en kryddmur. I trädgårdens centrum finns en odlingsspiral med trampstenar, främst avsedd för de ettåriga växterna. Stuggästerna är nu välkomna att både hjälpa till och skörda det som mognar från april till oktober. För att underlätta får de del av ett månadsutskick där de ges recept och månadens primörer finns utmärkta.Havstuggorna

Trädgården är byggd efter ekologiska och permakultur principer. I permakultur läggs vikt vid att köksträdgården ska ligga så nära köket som möjligt och att odlingen kan underlättas genom att skapa naturlika ekosystem som är självreglerande. Det märks framför allt genom att blommande, vilda växter får vara kvar på några platser för att förse insekter, som lever på pollen som vuxna, med energirik föda. Därefter lägger vissa sina ägg i skadeinsekterna (parasitsteklar) och andra har larver som äter upp skadedjuren (guldögonslända och blomfluga).  Hungrig humla_269 I trädgårdens utkanter sparas några aspar och sälg för att ge fåglar möjlighet att bygga bon medan valnöt och några fruktträd väntar på att växa sig stora.  Många fågelarter hjälper oss genom att hålla nere populationerna av kålätande fjärilar, morots ätande flugor och stickande myggor. I mitten av odlingsspiralen finns ett fågelbad som vi försöker hålla fullt med vatten för att släcka törsten hos såväl fåglar, igelkottar och nyttoinsekter. I utkanten av trädgården sparas en hög av döda grenar för att ge övervintringsmöjligheter för till exempel igelkottar. Genom att täcka jorden mellan plantorna i odlingsbäddarna minskar bevattnings- och ogräsrensningsbehovet. Det ger också de marklevande organismerna mat så att de kan skapa en god jordstruktur som växterna trivs i.Sparris 014 Mellan odlingsbäddarna har jag sått in vitklöver som lever i symbios med bakterier för att skapa egen gödning genom fixering av luftkväve. Vitklöver är ganska låg och klarar av att bli klippt flera gånger om året eftersom den delvis växer med marknära utlöpare.  Blommorna är flitigt besökta av en stor artvariation av humlor. I trädgården finns många perenner varav klöverskiktet är en art. Dessutom finns vinbär, krusbär, sparris, oregano, timjan, mynta, citronmeliss, rabarber, salvia, physalis, hallon, smultron, jordgubbar och gräslök. Perenner kommer ofta upp tidigt och ger upphov till lite luftigt ”skräp” som nyckelpigor och andra små nyttodjur kan övervintra i, vilket försäkrar att vi får igång det naturliga växtskyddet när det behövs på vår och försommar.07_edited

Trädgården skapades som ett företagssamarbete mellan Råbergs Ekorådgivning, Blankaholms gästhamn och Willmans Lanthandel och Skärgårdsbutik med stöd av Kustlandet. Vill du besöka platsen? Välkommen att kontakta Blankaholms Gästhamn genom info på deras hemsida.Samodling

Leave a comment »