Posts tagged nötträd

Vilka nötträd klarar sig i zon 4?

För att förbättra trädens chanser att klara av att leva på gränsen till vad de överlever finns en mängd enkla åtgärder att vidta. Leta upp de platser som är skyddade från vind i din trädgård.
– Om det inte finns vindskydd kan det vara en god idé att etablera en lähäck.
– Bygg upp höga bäddar som värms upp snabbare på våren.
– Samla på mörka stenar och placera dem runt dina träd. De absorberar värme under dagen som avges under den kallare natten.
Det är oftast lättare att få ett lövfällande sydligt träd att överleva än ett städsegrönt. De lövfällande skadas inte av att täckas med fiberduk, väv eller bubbelplast under vintern tills våren återvänder med ljus och värme som sätter igång dem. Det är speciellt viktigt att skydda dem under de första åren då de håller på att etablera sig.

HasselHassel (Corylus avellana) är ett av de nötträd eller buskar som klarar sig långt upp i landet. Enstaka individer förekommer upp till Örnsköldsvik, men ger lägre skörd i zon 4-5. Den trivs bäst att växa i fuktig och näringsrik jord på kalkrika marker.

I Örebro finns ett gammalt valnötsträd (Juglans regia) som ger en mycket god skörd de flesta åren, annars är trädet vanligast i Sydsverige. Valnötter Det ryktas om en sort som heter Loiko som testas i zon V med goda resultat. Valnöten föredrar även den att växa på kalkrik mark. Oftast är pH uppkalkat i anslutning till odlingar, vilket gör att valnöt och hassel passar bra som kantzonsträd att vila sig under i skuggan då arbetsdagen varit lång.

Ätlig kastanj (Castanea sativa) odlas på en del ställen i södra Sverige, men går också att odla långt norrut bara den står skyddat och i väldränerad jord. Som alltid när man odlar något som är på gränsen för vad som klarar sig i zonen finns det en risk att kastanjerna inte hinner växa till full storlek vissa år.

Annonser

Comments (2) »