Posts tagged parasiter

Tidiga pollenväxter för insekter

Så fort solen börjar värma vaknar bin, humlor och andra nyttoinsekter (som till exempel parasitsteklar) från sin vintervila. De är hungriga och behöver hitta mat så snabbt som möjligt för att ge bästa förutsättningar till nästa generation som hjälper oss i trädgårdarna och på lantbruken. Vi kan välja att gynna de växter som avgör om insekterna har större möjligheter att överleva på vår odlingsplats. Insektens tunglängd är en av de saker som spelar störst roll för om de ska kunna komma åt pollen och nektar från olika utformade blommor. Vissa tidig-blommande växter har sitt pollen lättillgängligt för de flesta insekter och dessutom är flera av dem några av våra populäraste prydnadsväxter. Passa på att frossa i vårblommor till nytta och nöje, som exempel:

Snödroppe

Snödroppe. Foto Markus Nilsson.

snödroppe (Galanthus nivalis),
krokus (Crocus vernus),
snöklocka (Leucojum vernum),
tussilago (Tussilago farfara) och
hanplantan av sälg (Salix spp.). Lite senare öppnar sig även sälgens honplanta och lockar pollinatörerna med nektar.

Just pollen innehåller stora mängder protein medan nektar är mer energirikt. Pollen samlas framför allt in för att mata bidrottningen och bisamhällets yngel. Det är även viktigt att insekterna har tillgång till vatten. Ställ gärna ut fågelbad med flacka kanter så att det är lätt att landa och komma åt att dricka för de minsta vännerna i trädgården. Fjärilarna är oftast lite senare med att börja flyga och leta mat. De har helt andra favoritväxter som fullvuxna och larver lever på beroende på art.

Leave a comment »

Gynna de insektsätande fåglarna i trädgården

Rödhake, foto: Lars-Åke Janzon, Naturhistoriska riksmuseet.

Många fåglar äter insekter som huvudsaklig föda vilket kan vara till stor hjälp för oss som inte använder kemisk bekämpning när vi odlar.  Dessutom ger deras sång en känsla av att vara mitt i naturen trots att trädgården ligger långt från skog och äng. För att få fåglar att stanna, återvända eller hitta din odlingsplats kan de behöva matas vintertid och förses med en lämplig boplats. De arter som trivs hos dig varierar beroende på var i landet du bor, men du har möjlighet att skapa förutsättningar som ökar sannolikheten att de mest hotade eller de du gillar bäst ska slå sig ner. Utformningen av holkens dimensioner, ingångshålets diameter och utseende är avgörande.  Tabellen med data från Falkenbergs Ornitologiska Förening ger en bra vägledning.

Tabell över fåglar som åtminstone periodvis är insektsätare och dessutom gärna häckar i trädgårdar eller parker. Här visas även utformningen av holken, öppningen och höjd över marken för att locka favoritgästerna att slå sig ner.
Fågelart Storlek: bredd x djup x höjd (mm) Öppningens diameter el. höjd & bredd (mm) Höjd över mark (m)
Blåmes 100 x 100 x 150 28 1,5 – 2
Entita 100 x 100 x 150 28 0,5 – 2
Flugsnappare, grå 150 x 100 x 100 40 x 100 1,5 – 5
Flugsnappare, svartvit 130 x 130 x 200 30 1,5 – 5
Gärdsmyg 80 x 80 x 80 30 x 80 0,5 – 2
Gråsparv 130 x 130 x 250 35 2,0 – 5
Gröngöling 180 x 180 x 450 60 4,0 – 5
Pilfink 130 x 130 x 200 30 2,0 – 5
Rödhake 100 x 100 x 150 50 x 100 0,5- 2
Rödstjärt 130 x 130 x 200 50 x 130 1,5 – 3
Större hackspett 140 x 140 x 400 50 3,0 – 5
Talgoxe 130 x 130 x 250 30 1,5 – 2
Tornsvala 130 x 600 x 100 30 x 60 högt under tak
Trädkrypare 150 x 125 x 350 30 x 100 1,0 – 3

Varför behöver fåglarna holkar att bo i?

Lite annorlunda att återanvända en gammal känga som en fågelholk!

Innan människorna började med intensiv skogsodling och avverkning fanns god tillgång på gamla och halvmurkna stammar. Där trivdes bland annat många insekter och fåglar. Det var lätt för fåglarna att göra hål i stammarna och vissa blev ihåliga av insektsangreppen. Eftersom det endast är ett fåtal gammelskogar som skyddas i nuläget behöver fåglarna hjälp för att inte riskera att dö ut. En holk är som ett artificiellt hål i en stam och kan ha många olika former, bara regnet inte kommer in.  Det är viktigt att holken inte utsätts för direkt solljus eller stark blåst. Trä är oftast det bästa materialet eftersom det isolerar både mot kyla och värme.  De flest unga fåglar gynnas dessutom av att ha skyddande snår direkt i anslutning för att vila mellan de första flygturerna. Tänk på att holkar som monteras på en vägg eller i ett träd ska sitta så att inte katter, ekorrar eller rovfåglar kommer åt den. Se därför även till att inga större grenar hänger över boet.

Fågelholken drar ofta till sig löss och parasiter som övervintrar i nästet. Detta kan irritera ungfåglarna och göra dem sjuka under nästa års häckning. Därför bör man tömma holken runt oktober när de garanterat är utflugna. Det fungerar bra att använda kokande vatten till att döda eventuella parasiter. Använd aldrig kemiska insektsmedel i fågelholken då det oftast är skadligt för fåglarna

Vintermatning

För att få just de insektsätande fåglarna att stanna kvar i trädgården även under vintern kan det vara en bra idé att mata dem. Det gör att de snabbt hittar häckningsplatser i området på våren och hjälper dig med att minska skadorna på grönsaker och frukter. Den här gruppen med fåglar gillar fett och för den som inte vill köpa produkter som kommer från andra djur går kokosfett lika bra. Dessutom gillar mesar jordnötter i nätkasse. Mesar och titor har lätt för att äta hängande medan andra, som till exempel rödhakar, behöver en plan yta för att sitta bekvämt. Har du svårt att skilja på fåglarna som besöker din trädgård? Titta in på fågelskolan så kanske det blir lättare.

Vatten

Många människor matar fåglar men betydligt färre förser dem kontinuerligt med rent vatten. Fåglar är i behov av rent vatten för att dricka och bada. Daglig tillgång på vatten är speciellt viktigt under vintern när den naturliga tillgången är frusen och under perioder av torka på sommaren.

Comments (2) »