Posts tagged permakultur

Agroforestry

Under torsdagseftermiddagen den 10 december möttes många internationella permakulturister i ett alldeles för litet rum i Köpenhamn under Klimaforum som var det alternativa klimatmötet som hölls parallellt med COP15. Mötets huvudtema var diskussionen runt parollen “less than 1 ton CO2 per person per year, more than 10.000 trees per person per lifetime”. Initiativtagaren var Tony Andersen som är drivande inom International Permaculture Council.

Många naturkatastrofer beror på olämplig och omfattande skogsavverkning. Exempel är
omfattande koldioxidutsläpp när det organiska materialet bryts ner,
förlust av matjord genom erosion,
växtnäringsläckage när trädens upptag försvinner,
torka då löv inte längre bidrar till att skapa vattenhållande humus och
förstörda habitat för både vatten- och markdjur.

Man har kunnat se att skog som förvaltas av personer som bor i direkt anslutning till den skötts på ett hållbart sätt till skillnad från företag som inte har en emotionell koppling till skogens ekosystem. Det fastslogs att klimatförändringar kommer påverka vår inhemska vegetationen så mycket att det är dags att titta på möjligheten att använda oss av andra arter än de endemiska.

Stora delar av presentationen kan ses på http://permaculture.tv/10-000-trees-strategy-part-3-klimaforum09/ där även intervjuer från Klimaforum med internationella permakulturister finns upplagda.

Skogsträdgård
Holma som ligger mitt i Skåne har blivit en samlingspunkt för personer med intresse för bland annat skogsträdgårdar. Sedan 2004 växer en noggrant planerad samling av 6 hästskoformade lundar där träd, buskar och örtvegetation ger skördar från tidigaste vår till senaste höst. Ungefär en gång i månaden samlas volontärer för att lära sig mer om skötsel, design och växtkunskap. Vill du också lära dig mer om hur en trädgård kan vara så mycket mer än en gräsmatta, rabatter och några äppelträd? Skulle det inte vara härligt att kunna skörda valnötter och hasselnötter i varje stadspark? Varför inte pimpernöt och ärtor från den sibiriska ärtbusken också? Slingrande malabarspenat, kaukasisk rankspenat och rosenbönor som tillåts slingra sig upp i fruktträdens kronor. Låter det spännande? Titta in på stödgruppens hemsida för att informera dig om när en aktivitet planeras in: http://www.skogstradgardensvanner.se

Välkommen!

Leave a comment »

Smakernas trädgård

Trädgården ligger vid en turistanläggning i Blankaholms gästhamn som satsar på hållbart turistande där en mångfald av naturaktiviteter erbjuds. Den har skapats precis i anslutning till sex stugor som hyrs ut till besökare. Eftersom stugorna har självhushåll behövdes en ekologisk trädgård där en variation av primörer kunde skördas från maj till oktober. Arbetet påbörjades 2008 och det var i början svårt att föreställa sig att detta någonsin skulle bli den prunkande oas som målet var.Smakernas trädgård 2008 Platsen är nu fylld av en stor variation av de olika säsongernas grödor med en lekdel för barn och en grillplats för stora som små som ringas in av en kryddmur. I trädgårdens centrum finns en odlingsspiral med trampstenar, främst avsedd för de ettåriga växterna. Stuggästerna är nu välkomna att både hjälpa till och skörda det som mognar från april till oktober. För att underlätta får de del av ett månadsutskick där de ges recept och månadens primörer finns utmärkta.Havstuggorna

Trädgården är byggd efter ekologiska och permakultur principer. I permakultur läggs vikt vid att köksträdgården ska ligga så nära köket som möjligt och att odlingen kan underlättas genom att skapa naturlika ekosystem som är självreglerande. Det märks framför allt genom att blommande, vilda växter får vara kvar på några platser för att förse insekter, som lever på pollen som vuxna, med energirik föda. Därefter lägger vissa sina ägg i skadeinsekterna (parasitsteklar) och andra har larver som äter upp skadedjuren (guldögonslända och blomfluga).  Hungrig humla_269 I trädgårdens utkanter sparas några aspar och sälg för att ge fåglar möjlighet att bygga bon medan valnöt och några fruktträd väntar på att växa sig stora.  Många fågelarter hjälper oss genom att hålla nere populationerna av kålätande fjärilar, morots ätande flugor och stickande myggor. I mitten av odlingsspiralen finns ett fågelbad som vi försöker hålla fullt med vatten för att släcka törsten hos såväl fåglar, igelkottar och nyttoinsekter. I utkanten av trädgården sparas en hög av döda grenar för att ge övervintringsmöjligheter för till exempel igelkottar. Genom att täcka jorden mellan plantorna i odlingsbäddarna minskar bevattnings- och ogräsrensningsbehovet. Det ger också de marklevande organismerna mat så att de kan skapa en god jordstruktur som växterna trivs i.Sparris 014 Mellan odlingsbäddarna har jag sått in vitklöver som lever i symbios med bakterier för att skapa egen gödning genom fixering av luftkväve. Vitklöver är ganska låg och klarar av att bli klippt flera gånger om året eftersom den delvis växer med marknära utlöpare.  Blommorna är flitigt besökta av en stor artvariation av humlor. I trädgården finns många perenner varav klöverskiktet är en art. Dessutom finns vinbär, krusbär, sparris, oregano, timjan, mynta, citronmeliss, rabarber, salvia, physalis, hallon, smultron, jordgubbar och gräslök. Perenner kommer ofta upp tidigt och ger upphov till lite luftigt ”skräp” som nyckelpigor och andra små nyttodjur kan övervintra i, vilket försäkrar att vi får igång det naturliga växtskyddet när det behövs på vår och försommar.07_edited

Trädgården skapades som ett företagssamarbete mellan Råbergs Ekorådgivning, Blankaholms gästhamn och Willmans Lanthandel och Skärgårdsbutik med stöd av Kustlandet. Vill du besöka platsen? Välkommen att kontakta Blankaholms Gästhamn genom info på deras hemsida.Samodling

Leave a comment »

Höstens kurser (2009)

Certifikatkurs i permakulturdesign i Skåne

-Vill du lära dig att designa en boplats, liten som stor, med ätliga växter och efter naturliga principer?Permaculture
-Vill du veta mer om uthålliga organisationsmodeller och energieffektivt byggande?
-Vill du lära dig om smarta odlingssystem som kräver mindre energiåtgång genom noggrann design?
Då är detta något för dig!
Kursen kommer att genomföras under tre tillfällen, september och oktober 2009 samt februari 2010 i Skåne. Hör av dig för att ta del av kursprogrammet. Datumen är fastlagda men teman kan ev. komma att byta plats. Certifikatgivare på kursen är Lennart Pranter. Kursavgift på 5000 kr, 4000kr för studerande och arbetsinkomstlösa. Anmäl dig snarast till till esbjorn.wandt@gmail.com och/eller kicki@fria.nu Mer information: Kicki tel 046-14 06 67, 0451-910 14 eller Esbjörn tel 046-20 01 09, 0734-44 80 28

Välkomna! Läs hela inlägget här »

Leave a comment »