Posts tagged vatten

Gynna de insektsätande fåglarna i trädgården

Rödhake, foto: Lars-Åke Janzon, Naturhistoriska riksmuseet.

Många fåglar äter insekter som huvudsaklig föda vilket kan vara till stor hjälp för oss som inte använder kemisk bekämpning när vi odlar.  Dessutom ger deras sång en känsla av att vara mitt i naturen trots att trädgården ligger långt från skog och äng. För att få fåglar att stanna, återvända eller hitta din odlingsplats kan de behöva matas vintertid och förses med en lämplig boplats. De arter som trivs hos dig varierar beroende på var i landet du bor, men du har möjlighet att skapa förutsättningar som ökar sannolikheten att de mest hotade eller de du gillar bäst ska slå sig ner. Utformningen av holkens dimensioner, ingångshålets diameter och utseende är avgörande.  Tabellen med data från Falkenbergs Ornitologiska Förening ger en bra vägledning.

Tabell över fåglar som åtminstone periodvis är insektsätare och dessutom gärna häckar i trädgårdar eller parker. Här visas även utformningen av holken, öppningen och höjd över marken för att locka favoritgästerna att slå sig ner.
Fågelart Storlek: bredd x djup x höjd (mm) Öppningens diameter el. höjd & bredd (mm) Höjd över mark (m)
Blåmes 100 x 100 x 150 28 1,5 – 2
Entita 100 x 100 x 150 28 0,5 – 2
Flugsnappare, grå 150 x 100 x 100 40 x 100 1,5 – 5
Flugsnappare, svartvit 130 x 130 x 200 30 1,5 – 5
Gärdsmyg 80 x 80 x 80 30 x 80 0,5 – 2
Gråsparv 130 x 130 x 250 35 2,0 – 5
Gröngöling 180 x 180 x 450 60 4,0 – 5
Pilfink 130 x 130 x 200 30 2,0 – 5
Rödhake 100 x 100 x 150 50 x 100 0,5- 2
Rödstjärt 130 x 130 x 200 50 x 130 1,5 – 3
Större hackspett 140 x 140 x 400 50 3,0 – 5
Talgoxe 130 x 130 x 250 30 1,5 – 2
Tornsvala 130 x 600 x 100 30 x 60 högt under tak
Trädkrypare 150 x 125 x 350 30 x 100 1,0 – 3

Varför behöver fåglarna holkar att bo i?

Lite annorlunda att återanvända en gammal känga som en fågelholk!

Innan människorna började med intensiv skogsodling och avverkning fanns god tillgång på gamla och halvmurkna stammar. Där trivdes bland annat många insekter och fåglar. Det var lätt för fåglarna att göra hål i stammarna och vissa blev ihåliga av insektsangreppen. Eftersom det endast är ett fåtal gammelskogar som skyddas i nuläget behöver fåglarna hjälp för att inte riskera att dö ut. En holk är som ett artificiellt hål i en stam och kan ha många olika former, bara regnet inte kommer in.  Det är viktigt att holken inte utsätts för direkt solljus eller stark blåst. Trä är oftast det bästa materialet eftersom det isolerar både mot kyla och värme.  De flest unga fåglar gynnas dessutom av att ha skyddande snår direkt i anslutning för att vila mellan de första flygturerna. Tänk på att holkar som monteras på en vägg eller i ett träd ska sitta så att inte katter, ekorrar eller rovfåglar kommer åt den. Se därför även till att inga större grenar hänger över boet.

Fågelholken drar ofta till sig löss och parasiter som övervintrar i nästet. Detta kan irritera ungfåglarna och göra dem sjuka under nästa års häckning. Därför bör man tömma holken runt oktober när de garanterat är utflugna. Det fungerar bra att använda kokande vatten till att döda eventuella parasiter. Använd aldrig kemiska insektsmedel i fågelholken då det oftast är skadligt för fåglarna

Vintermatning

För att få just de insektsätande fåglarna att stanna kvar i trädgården även under vintern kan det vara en bra idé att mata dem. Det gör att de snabbt hittar häckningsplatser i området på våren och hjälper dig med att minska skadorna på grönsaker och frukter. Den här gruppen med fåglar gillar fett och för den som inte vill köpa produkter som kommer från andra djur går kokosfett lika bra. Dessutom gillar mesar jordnötter i nätkasse. Mesar och titor har lätt för att äta hängande medan andra, som till exempel rödhakar, behöver en plan yta för att sitta bekvämt. Har du svårt att skilja på fåglarna som besöker din trädgård? Titta in på fågelskolan så kanske det blir lättare.

Vatten

Många människor matar fåglar men betydligt färre förser dem kontinuerligt med rent vatten. Fåglar är i behov av rent vatten för att dricka och bada. Daglig tillgång på vatten är speciellt viktigt under vintern när den naturliga tillgången är frusen och under perioder av torka på sommaren.

Comments (2) »

Hur gynnar jag nyttoinsekterna i min trädgård?

Blomflugelarv

Blomflugelarv

Alla djur och växter har en nisch att fylla och deras populationer varierar under säsongen. Ofta uppstår en tidig invasion av till exempel bladlöss och inte förrän de har gjort en hel del skada har deras fiender hunnit föröka sig tillräckligt för att begränsa dem nämnvärt. Då äter nyttodjuren ofta så många bladlöss per dygn att de som inte hunnit få vingar och flugit vidare formligen försvinner. Det är därför viktigt att ta reda på vilka nyttoinsekterna är och vad de behöver för att trivas och få en bra överlevnad under vintern. Det lägger grunden till ett snabbt växtskydd så tidigt som möjligt under säsongen.

Rabarber fågelbad

Rabarber fågelbad

– För många insekter, såväl som för många andra djur, är tillgången på vatten i bland avgörande för deras överlevnad. Ett fågelbad med flacka kanter och skrovlig yta kan vara både vackert och praktiskt.

– Ihåliga spaljéer skapar boplatser åt både humlor, skalbaggar och steklar.

– Samodling av fleråriga och ettåriga växter kombineras. Det gör att nyttoinsekterna kan övervintra på den perenna växten och i jorden runt den. Genom att lämna några enstaka exemplar av tvååriga grönsaker så uppnås en tidig blomning och en fin fröskörd. Exempel på tvååriga växter är framför allt rotgrönsaker som morot (Daucus carota sativus), rädisa (Raphanus

Rädisfrökapslar

Rädisfrökapslar

sativus) och rödbeta (Beta vulgaris). Andra grönsaker som blommar under andra året är till exempel selleri (Apium graveolens), persilja (Petroselinum crispum) och libbsticka (Levisticum officinale). Mellan de tvååriga växternas sås eller planteras de andra växter som önskas.

– Samodla även med växter som snabbt börjar blomma eftersom många av nyttoinsekterna äter pollen eller nektar som vuxna. Bovete (Fagopyrum esculentum) och dill (Anethum graveolens) är växter som vissa parasitsteklar gärna hämtar sin föda från då de är vuxna. Andra växter är oregano (Origanum vulgare) och faktiskt även kirskål (Aegopodium podagraria)!

Leave a comment »