Archive for januari, 2009

Varför tappar Ginkgoträdet alla blad på vinter, trots att den står inomhus?

Ginkgo Biloba är ett lövfällande träd som behöver en viloperiod vintertid.  När antal ljustimmar är begränsat och nätterna långa drar trädet ner näringsämnen från bladen till rot och stam. Bladen blir gula och faller så småningom av. Det bästa är att trädet för stå på en sval plats med mycket ljus. Den ska vattnas mycket sparsamt då den inte har kvar bladens klyvöppningar att avdunsta vatten  genom under dess viloperiod. Till våren, då dagarna blir längre, kommer nya blad. ginkgoblad

Annonser

Leave a comment »

Kan det vara farligt att äta växter som odlats i staden?

För att svara på frågan bör vi först fråga oss var maten vi köper i affären kommer i från? Mycket av vår mat produceras längs med våra hårt trafikerade vägar. Då Fritidsodlarnas Riksorganisation gjort tester på bladgrönsaker odlade bredvid hårt trafikerade vägar i Stockholm har tungmetallerna legat under gränsvärdet, men PAH förekom i förhöjda halter. Ämnet kommer framförallt från mjukgörare i bildäck. PAH kan påverka arvsmassan eller störa reproduktionen, ämnena är långlivade och ackumuleras till högre koncentration då vi äter djurprodukter.

Om vi odlar mat på balkongen finns  ett avstånd, en barriär och kanske en höjdskillnad från vägen vilket minskar partikelförekomsten. Att odla på innergården minskar risken att få i sig PAH avsevärt. Skölj trots det alltid grönsakerna innan konsumtion och vissa av er kanske bör välja att endast odla prydnadsväxter beroende på vart odlingsplatsen är. Fördelen med att odla maten själv är att du vet precis hur växten är producerad och att det inte finns några rester av bekämpningsmedel. Dessutom ger odlingen glädjen av att skapa liv. När nyckelpigor, spindlar, tusenfotingar och guldögonsländor hittar din gröna oas vet du att du lyckats skapa ett ekosystem. De hjälper dig att hålla nere skadorna av bland annat bladlössen.

balcony_garden_edited

Leave a comment »